Om föreningen

Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening (DLV) bildades 1984 för att avvärja byggandet av ett järnsvampverk i Värtan.
En anläggning baserad på samma teknik byggdes i Landskrona (Scan Dust) och blev där en stor miljöskandal.

DLV har sedan dess bevakat miljöfrågor på båda sidor om Lilla Värtan, bland annat i frågor om
Nationalstadsparken, Husarviken, Gasverket, Energiverket, Hamnen, Österleden och Norra Länken.

Mer om föreningens verksamhet kommer vi att lägga upp under Historik.

Bild från årsmötet 2007

 

Föreningens stadgar

Styrelsens telefonnummer

DLVs medlemsutskick:
2023-11-27 2023-05-11
2022-12-14
2018-12-28 2018-10-30
2017-12-19 2017-10-05
2016-12-19 2016-10-06
2015-12-15 2015-10-08
2014-12-15 2014-09-23
2013-12-19 2013-10-24
2012-12-17 2012-10-24
2011-12-14 2011-09-15
TV-eken en bildberättelse
2010-11-16 2010-09-09 2010-02-17
2009-10-20

DLVs verksamhetsberättelser:
2023 2022 2021 2020
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
1989 1988 1987

DLVs kallelser till årsmöten:
2024 2023 2022 2021 2020
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990

Om du vill stöda DLVs verksamhet kan du bli medlem genom att betala in medlemsavgiften på DLVs plusgiro 19 81 03-4.
Ange ditt namn, postadress och eventuell emejl-adress.
Som medlem i föreningen får du bland annat information hemskickad ca 4 gånger per år.
Medlemsavgiften för privatpersoner är 100 kr/år, för pensionärer/studerande 65 kr/år.