DJURGÅRDEN-LILLA VÄRTANS MILJÖSKYDDSFÖRENING

 

 

     Till alla medlemmar! Nu är det dags för

 

Årsmöte måndag 26 april kl 19.00

 

    i servicehuset Rio, Sandhamnsgatan 8.

 

     Vi börjar med att Richard Murray, sammankallande för kampanjen Rädda Djurgården - Stoppa Österleden och ordförande för Ekoparksförbundet berättar om det aktuella motorvägs-hotet och vad vi nu kan göra.

     Bl a fortsätter namninsamlingen mot Österleden. Nu har också många kulturpersoner och andra engagerade skrivit på det upprop mot leden, som skall tas in i en annons i dagspressen. Se uppropet på baksidan. Det blir också nya protestaktioner. Mer därom på mötet.

     Därefter vidtar sedvanliga årsmötesförhandlingar med val av styrelse för det kommande året m m. Årsberättelse för 1992 bifogas.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Just nu pågår ju samråd om förslaget till en "fördjupad översiktsplan för Norra Trafik­bandet". Många har varit med på de informations- och samrådsmöten som stadsbyggnads­kontoret redan hållit. Det återstår dock fortfarande två möten:

Tisdag 13 april kl 19 på Arenateatern vid Allmänna gränd på Djurgården, samt

Tisdag 27 april kl 19 i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.

 

     Alla som vill framföra egna synpunkter på Österleden och planerna på stora, öppna trafik-platser vid Lidingövägen och Tegeluddsvägen kan göra detta fram till  9 maj. Skriv då till Stadsbyggnadskontoret (Att. Gustaf Landahl), Box 8314, 104 20 Stockholm och märk brevet "Norra Trafikbandet".

 

     Motorvägsförespråkarna trycker förstås på för att snabbt driva igenom detta projekt. Man tänker hålla samrådsmöte om detaljplanen för delen genom Södra Djurgården och trafikplatsen vid Borgen den 13 maj kl 19 i Gärdesskolan.

 

     Vi försöker nu att åtminstone få mötet uppskjutet - att hålla samråd om en färdig plan bara fyra dagar efter det att alla synpunkter kommit in är ett klart tecken på att man tänker strunta i våra åsikter. Visa vad ni tycker om detta sabotage mot samrådsprocessen genom att skriva till stadsbyggnadsdirektör Ulrika Francke, adress som ovan, eller till borgarrådet Monica Andersson, Stadshuset, 105 35 Stockholm.

     Boka ändå in denna dag och hjälp till så att protesterna blir lika starka också på detta möte, om det blir av! Håll utkik efter annons om det i tidningarna.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De slutliga miljökraven för kolverket i Värtan skall, som vi tidigare nämnt, nu prövas av kon-cessionsnämnden för miljöskydd. Det offentliga mötet om detta, där alla också kan få framföra sina synpunkter, kommer att hållas i Hjorthagens medborgarhus tisdag 20 april kl 10. Kom dit, du som kan!

_Det är nu också dags för 1993 års medlemsavgifter, som kan betalas in på postgiro 19 81 03 - 4. (Glöm inte att ange ditt namn!) Den ordinarie medlemsavgiften är 50 kr, men för pensionärer och studerande gäller 30 kr, för föreningar 100 kr, och för företag 300 kr.