DJURGÅRDEN-LILLA VÄRTANS MILJÖSKYDDSFÖRENING

c/o Fredriksson, Sandhamnsgatan 12, 115 40 Stockholm

Tel 783 49 31

 

 

 

    Till alla medlemmar! Nu är det dags för

 

ÅRSMÖTE

MÅNDAG 29 APRIL kl 19

    i Servicehuset Rio, Sandhamnsgatan 8.

 

 

     Mötet inleds med att Per Sjöswärd berättar om den framgångsrika kampen i bör-jan av 1980-talet mot planerna på ett järnsvampverk ute på Frihamnspiren. Det var detta miljöarbete som ledde till bildandet av Djurgården-Lilla Värtans Miljöskydds-förening, och Per Sjöswärd är nu hedersmedlem i vår förening.

 

     Arne Sundström berättar sedan om det aktuella miljöläget

- om hur det går med planerna för Norra Länken, vad den skulle medföra i vårt områ-de och vad vi gör för att minska dess miljöstörningar,

- om hotet att anlägga stora krossar på Gasverkstomten och vid Lindarängen för bergmassor från trafikledsbygget  och vilka alternativ vi visat på,

- om nya utbyggnadsförslag för Värtaverket och deras miljöeffekter samt vad vi hit-tills kunnat stoppa,

- om olika byggplaner, bl a i kv Smyrna vis Sandhamnsgatan, vid infarten till Kampe-mentsgatan och vid Konstfack,

- om vad ett OS i Stockholm skulle föra med sig i vårt område.

 

     Vi börjar sedan årsmötesförhandlingarna, som inte bara gäller styrelseval m m.

     Lika viktigt är vad vi skall arbeta med det kommande året och vilka olika metoder vi då skall använda för olika miljöfrågor.

 

     VÄLKOMNA!

 

 

Har du förslag på nya styrelseledamöter? Ring då valberedningens sammankallande, Lennart Wahlström, tel 660 69 63.