Till alla medlemmar!

 

     Efter ännu ett aktivt verksamhetsår är det nu dags för

 

Årsmöte måndag 4 maj kl 19.00

 

    i servicehuset Rio, Sandhamnsgatan 8.

 

 

     Arne Sundström berättar om vad som skett och sker vid Värtaverket och om planerna på en sexfilig motorväg genom vårt område (Värtalänken - Österleden).

 

   Därefter vidtar sedvanliga årsmötesförhandlingar med val av styrelse för det kommande året m m. Årsberättelse för 1991 bifogas.

 

   Nu har planerna för en Österled genom Djurgården blivit mer konkreta, och fastän man vill lägga stora delar av leden i tunnel visar det sig nu att miljöstörningarna skulle bli ännu större än vi tidigare anat. Det skulle till exempel bli betongskorstenar för utsläpp av avgaser från bilarna också vid Smedsbacksgatan och vid Tegeluddsvägen nära Öregrundsgatan, och där skulle bullerstörningarna bli mycket stora.

 

   På flera ställen ute på Gärdet och Djurgården föreslår man dessutom att det skall byggas "driftcentraler" med hissar för nödutrymning m m, och dit skall det förstås gå bilvägar och finnas parkeringsplatser.

 

   För att konkret visa vilka ingrepp som Österleden skulle föra med sig på Gär-det och Djurgården ordnar vi två "stadsvandringar". Den ena går

 

    

torsdag 7 maj kl 18.00

från Värtavägen/Sandhamnsgatan till Frihamnen

 

 

och den andra , som visar hur stora ingreppen blir vid Biskopsudden, ordnas

 

söndag 17 maj kl 13.00

med samling vid busshållplatsen vid Waldemarsudde.

    

 

Det är nu också dags för 1992 års medlemsavgifter, som kan betalas in på postgiro 19 81 03 - 4. (Glöm inte att ange ditt namn!) Den ordinarie medlems-avgiften är 50 kr, men för pensionärer och studerande gäller 30 kr, för före-ningar 100 kr, och för företag 300 kr.

 

                                                                                               Välkomna!