DJURGÅRDEN-LILLA VÄRTANS MILJÖSKYDDSFÖRENING

c/o Fredriksson, Sandhamnsgatan 12, 115 40 Stockholm

Tel 783 49 31

 

 

 

 

    Till alla medlemmar! Nu är det dags för

 

ÅRSMÖTE

TORSDAG 24 APRIL kl 19

    samlingssalen i Servicehuset Rio, Sandhamnsgatan 8.

 

 

 

 

     Mötet inleds med att Anders Malm från Stockholms Stadsbyggnadskontor berättar om planeringsläget för södra Djurgårdens västra del (Galärparken m m), kanske också något om möjligheterna att bygga upp ett bra spårvägsnät till Värtanområdet.

 

     Arne Sundström informerar sedan

- om hur det går med planerna för Norra Länken och Österleden,

- om det överklagade bygglovet för bergmasseupplag och krossar på Gasverkstomten,

- om olika byggplaner, bl a i kv Smyrna vid Sandhamnsgatan, vid infarten till Kampe-mentsgatan och vid Konstfack,

- och om vad ett OS i Stockholm skulle föra med sig i vårt område.

 

     Vi börjar sedan årsmötesförhandlingarna, d v s styrelseval och vad vi skall arbeta med det kommande året.

 

     VÄLKOMNA!

 

 

 

Har du förslag på nya styrelseledamöter? Ring då valberedningens sammankallande, Lennart Wahlström, tel 660 69 63.