Radio-/TV-eken på Oxenstiernsgatan – Sveriges mest omtalade träd

 

2010 TV-eken och Lill-eken Foto Karin Holmgren 2011-10-25 Eken räddad? Foto Fredrik von Feilitzen

2011-11-17 Klaus Stritzke anser eken kan räddas 2011-11-18 ABC-nytt direktsänder från TV-eken

 

Barn klättrar upp i TV-eken 2011-11-21 Fristående arborister undersöker Förslag pylon ska säkra eken

TV-ekens öde efter fällningen 25 november

2011-11-25 Polis spärrar Oxenstiernsgatan med 11 piketbussar TV-eken avsågad Foton Lars Epstein

 

2011-11-27 TV-eken borta Foto Lars Epstein 2011-11-27 Arboristernas presskonferens

 

Tv-ekens fällhugg visar liten hålighet på Hundudden Grenar från TV-eken friska Foton P O Fredriksson

 "Draken" – en del av den södra grenen ligger nu vid Stora Skuggan