DJURGÅRDEN-LILLA VÄRTANS MILJÖSKYDDSFÖRENING

 

c/c Fredriksson, Sandhamnsgatan 12, 115 40 Stockholm

 

 

Till alla medlemmar! Nu är det dags att träffas på ett viktigt

 

Årsmöte tisdag 25 april kl 19.00

 

i servicehuset Rio, Sandhamnsgatan 8.

 

 

Vi börjar med att

 

     Vi berättar också om planeringsläget för Norra Länken och Österleden, om hotet att få ett

bergmasseupplag med stenkross vid Husarviken och om vårt arbete mot Värtaverkets planer att

elda tallbeckolja i det stora kraftvärmeverket, ett bränsle som också skulle öka utsläppen av stoft

och kväveoxider.

 

     Därefter vidtar sedvanliga årsmötesförhandlingar med val av styrelse för det kommande året

m m. Årsberättelse för 1994 bifogas.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Planeringen för Norra länken fram till Lidingövägen pågår för övrigt med stor brådska på

Stadsbyggnadskontoret. Man försöker uppfylla Vägverkets önskemål att minska kostnaderna

och miljökraven för leden.

 

     En följd av detta är att planerarna nu gjort upp om att det inte skall bli någon stoftrening av de

avgaser, som släpps ut genom ventilationstornen. Det kommer inte heller att anges några

bestämda krav på kvävedioxidhalten i tunnlarna.

 

     Trots att regeringen nu gått med på 300 Mkr extra garantier for "miljöanpassning av Norra

Länkens anslutning vid Värtan" tänker Vägverket inte utnyttja detta belopp för den överdäck-

ning av leden nedanför Hjorthagen, som skulle stoppa det hotande bullerinfernot där. Man

avser inte heller bygga någon anslutning till Siljaterminalen. Istället vill de bygga den första

biten av Österledens Gärdetstunnel för pengarna!

 

     Under 1993 lyckades vi definitivt stoppa planerna på betongfabrik på det gamla gasverks-

området. Vi förvarnade då att Vägverket nog skulle vilja använda detta område för att lägga upp

sprängmassor från Norra Länken.

 

     Nu har detta tagits upp i det förslag till genomförandeavtal för Norra Länken. som Vägverket

och stadens tjänstemän gjort upp. Vägverket skulle t o m få använda denna mark gratis, inte

bara under byggandet av Norra Länken. Vi ordnade nyligen ett möte for Hjorthagsbor för att

tillsammans protestera mot förslaget.

 

     Det är dags för 1995 års medlemsavgifter, som kan betalas in på postgiro 19 81 03 - 4. (Glöm inte att ange ditt namn!) Den ordinarie medlemsavgiften är 50 kr, men for pensionärer

och studerande gäller 30 kr, för föreningar 100 kr, och för företag 300 kr.