DJURGÅRDEN-LILLA VÄRTANS MILJÖSKYDDSFÖRENING

 

     Till alla medlemmar! Nu är det dags att träffas på vårt

 

Jubileums-årsmöte tisdag 10 maj kl 18.15 (Obs tiden!)

 

    i servicehuset Rio, Sandhamnsgatan 8.

 

     Vi börjar med att Henrik Waldenström från Projekt Ekoparken berättar och visar bilder om det värdefulla naturområdet inpå våra knutar och vad planerna på Norra Länken-Österleden, en OS-anläggning och andra byggprojekt skulle leda till. Eftersom Henrik är mycket upptagen har vi lagt mötet tidigare än vanligt.

     Vi berättar också om planeringsläget för motorvägarna och den stora demonstrationen mot dem den 16 maj. Se bifogad lapp! En del nya fakta om Värtaverket har också kommit fram, och det blir snart ett nytt möte med Koncessionsnämnden för miljöskydd. Stockholm Energi vill nämligen få tillstånd att gå över till ett mer svavelhaltigt bränsle i det oljeeldade kraft-värmeverket, ett bränsle som också skulle öka utsläppen av stoft och kväveoxider.

     Därefter vidtar ca kl 19.30 sedvanliga årsmötesförhandlingar med val av styrelse för det kommande året m m. Årsberättelse för 1993 bifogas.

     I år är det 10 år sedan vår förening bildades. Vi bjuder därför på en lätt måltid med passande drycker. Särskilt inbjudna är de som var med när allt startade våren 1984. Vi hoppas de kan ge en återblick med sikte framåt.

----------------------------------------------------------------------     Planeringen för Norra länken fram till Lidingövägen pågår för övrigt med stor brådska på Stadsbyggnadskontoret. Ett samrådsmöte kan väntas före sommaren - vi ska som vanligt försöka få det förlagt till en lokal i vårt område, men när det blir är ännu inte klart. Remisstiden blir (som vanligt) troligen några veckor under sommaren.

     Trafikplatsen vid Frihamnen, Gärdestunneln och tunneln under Djurgården verkar man dock vilja vänta med. Kan det möjligen hänga ihop med att man inte vill ha med dessa frågor i den lo-kala valrörelsen? Det blir ändå de som väljs i höst som skall fatta det slutliga beslutet i Öster-ledsfrågan!

     Vi har ändå fått slutligt besked att de inte får byggas någon betaongfabrik på det gamla gasverksområdet, en liten men viktig seger. (Nu vill man ändå använda detta område för att lägga upp sprängmassor från Norra Länken!)

----------------------------------------------------------------------På tisdag 26 april kl 19 blir det en debatt om Norra Trafikbandets motorvägar (Norra Länken, Österleden) på Konstakademien (på Fredsgatan) med kända förespråkare och motståndare. Kom och visa vad du tycker!

     På fredag 29 april kl 19.30 ordnas en festkonsert för Nationalstadsparken i Jakobs kyrka, med bl a Håkan Hagegård. Biljettpris 120 kr.

     Namninsamlingen mot Österleden har kommit igång igen. Totalt har nu mer än 30 000 namn samlats in. Hämta namnlistor på årsmötet eller kontakta Per-Olof Fredriksson, tel 783 03 28!

----------------------------------------------------------------------Det är dags för 1994 års medlemsavgifter, som kan betalas in på postgiro 19 81 03 - 4. (Glöm inte att ange ditt namn!) Den ordinarie medlemsavgiften är 50 kr, men för pensionärer och studerande gäller 30 kr, för föreningar 100 kr, och för företag 300 kr.