DLVs Förslag till hur Oxenstiernsgatan planteras med träd i mitten och längs bostäderna"Att förstöra våra allmänna träd visar på att det finns vissa personer eller grupper som anser att deras intressen står över andras"
Ulla Hamilton i SvD 23/9 2011

Vad har Ulla Hamilton lärt av Almstriden 1971?

Läs Per Schönnings info om eken samt en dikt

En återblick på TV-ekens sista månad

TV-eken fälldes i onödan

Se det spektakulära panoramat från morgonen 24/10

Läs om TV-eken i Wikipedia

Läs Föreningen för Dendrologi och Parkvårds debattartikel

Solveig Ternströms vädjan för eken

Gå till TV-ekens egen hemsida

TV-eken