Beslutet att fälla TV-eken visar på
demokratisk tondövhetTV-eken 20111024
TV-eken den 24 oktober kl 09.16

"Eken på Oxenstiensgatan är svampangripen och skall fällas den 24/10 kl 08.30"

Ungefär så löd ett meddelande från tjänstemannanivå i mitten av oktober.
De som försökte överklaga fick veta att eftersom beslutet inte fanns på papper kunde det inte heller överklagas. Det var ett enkelt genomförandebeslut.

En tidig artikel i DN som Stockholmarnas reaktion på beslutet kan du läsa här.

Trafiknämndens ordförande Ulla Hamilton trodde uppenbarligen att fällningen av en femhundraårig ek som närmast är en symbol för Sveriges Television kan delegeras ned till ett enkelt tjänstemannabeslut. När protesterna ökade gjorde hon sig svåråtkomlig.

Lärdomarna från almstriden 1971 tycks glömda. Då kunde man peta hål på en rad lögner om trädens skick, att dom skulle dö av grundvattensänkningen när tunnelbanan byggdes m.m.
Efter Almstriden och den folkfest som vidtog och när politikerna till slut förstod vidden av Stockholmarnas engagemang fick dom avblåsa fällningen. Hjalmar Mehr blev landshövding. Almarna har nu stått kvar i Kungsträdgården i fyrtio år.

Fällningsförsöket den 24/10

Första fällningsförsöket blev omöjligt att genomföra genom att många människor som samlades kring trädet. Trafikkontoret bestämde att en ny utredning skulle göras av en norsk arborist, Erik Solfjeld. De människor som engagerat sig för ekens bevarande fick inget inflytande på val av arborist eller de direktiv han skulle få. Om Trafikkontoret hade varit trygg i sitt påstående att eken var ohjälpligt sjuk och farlig borde man man rimligtvis ha förankrat utredningen hos allmänheten. Tills den nya utredningen blev klar skulle dock eken få en nådatid. Den 27/10 togs frågan upp i Östermalms stadsdelsnämnd.

Solfjelds inspektion 11/11

Erik Solfjeld kom, undersökte eken och antecknade. Det trädäck som omgav eken och som dolde de första metrarna av stammen kunde inte avlägsnas då staden inte kunde frambringa ett bräckjärn. En närboende som erbjöd sig att hämta ett bräckjärn avfärdades. Därmed fick Solfjeld inte tillträde till den nedre delen av stammen utan fick fara hem till Norge för att skriva sin rapport utan att ha sett hela trädet...

Embrén okulärbesiktigar stammen under trädäcket 16/11

Några dar senare hade Trafikkontoret anskaffat ett bräckjärn. Björn Embrén inspekterade stammen under marknivån och meddelade att eken var i ännu sämre skick än befarat och att gatan omedelbart måster stängas för all trafik. "Beslutet är slutgiltigt: i dag fälls tv-eken. Vem som helst med någon form av hjärnkapacitet kan förstå det", sa Björn Embrén enligt Aftonbladet 17/11.
Enligt närvarande vittnen skall Björn Embrén ha sagt att trädäcket kan vara det som håller trädet uppe!
Här fanns ingen tid att invänta Solfjelds rapport, det handlade om timmar innan eken skulle falla av sig själv. Klockan 6 på morgonen den 18/11 försökte man åter fälla trädet men fick avbryta försöket eftersom aktivister hade klättrat upp i trädet och vägrade komma ner.


Oberoende arborister anländer
Nu började intresserade arborister från Göteborg, Umeå m.fl delar av landet att komma och med avancerad tomografiutrustning undersöka eken. Till skillnad från Solfjeld hade dom tillgång till hela trädet.

Ett pressmeddelande från arboristerna visade att trädet inte alls behövde fällas akut..En presskonferens där resultaten sammanställdes skulle presenteras den 27/11. Men rapporten avvaktades inte: natten till den 25/11 inkallades en massiv polisstyrka som var övermäktig ekens försvarare och eken fälldes.

"TV-eken skall lyftas upp med rötterna" uttalade Björn Embrén enligt Mitti Östermalm. Man lär ha försökt det utan framgång under natten ....

Alternativet "beskära och bevara" fanns aldrig på agendan

Enligt DN 24/10 tillfrågades Björn Embrén om man inte kan ta bort farliga grenar och låta resten av eken vara kvar. Han svarade att "visst kan man låta en stubbe stå kvar. Men jag tycker det är värdigaste sättet för den gamla eken att få ett avslut är att såga ned den helt".

Trädexperten Klaus Stritzke hade den 17/11 angett att en beskärning av kronan och bevarande av eken var möjlig och uppskattade kostnaden till några hundratusen kronor.

Solfjelds utlåtande den 23/11 och angav som ett av alternativen att trädet kunde bevaras med beskuren krona.

Man kan ana att ett sånt alternativ inte bara är ointressant utan en ren styggelse för Trafikkontoret eftersom det hela tiden funnits en illa dold agenda: att få bort eken för att kunna öka kapaciteten för trafik på Oxenstiernsgatan.

Det tråkiga med dolda agendor är att dom framtvingar konstruerade skäl som spricker vid en granskning. Då måste man höja rösten och komma med allt mer bisarra utsagor.


Post mortem

När trädet väl var fällt kunde man inspektera snittytorna som visade att trädet t.o.m var friskare än oberoende arboristerna hade angivit.

Men Björn Embrén höjer kraven i efterhand och säger i Mitt i Östermalm 29/11:
"De fristående arboristernas undersökningar hade inte spelat någon roll, såvida de inte hade sagt att trädet var helt friskt."Ingen har hävdat annat än att åtminstone en gren är död. Det Embrén säger är kort och gott att inga sakskäl hade kunnat förhindra fällning.