Skyskrapa där stora gaskockan nu står?


Oscar Properties vill bygga skyskrapa där stora gasklockan står.

Gå till SBKs sida om ärendet
Läs den fördjupade miljökonsekvensbeskrivningen (stor PDF-fil, 21 MB)
Läs genomförandebeskrivningen med tidplaner m.m.
Läs planbeskrivningen
Läs DLVs synpunkter på tornet
Läs DLVs ordförandes tillägg till synpunkter på tornet