Denna sida ägnas åt hur Stockholms kommun försitter chansen att få bort miljöfarliga oljetransporter till och från Loudden och möjligheten att bygga bostäder där.

"Stockholms kommunfullmäktige har beslutat att all oljehantering på Loudden
ska upphöra år 2011 under förutsättning att ett fullvärdigt alternativ skapas.
År 2025 ska omkring 5.000 bostäder stå klara på Loudden.
Byggstart för nya bostäder och arbetsplatser på Loudden är satt till 2020"

(från Stockholms kommuns hemsida)


Börja med att läsa Politikerna vilseleder om bostäder på Loudden
Läs därefter om ärendets vandring och myndigheters och domstolars eftergivenhet.

Bakgrund
DLV och Förbundet för Ekoparkens överklagande år 2000
Motiveringar till överklagandet

DLVs yttrande till Länsstyrelsen över oljebolagens ansökan om förlängt tillstånd
Preems ansökan
Svenska Statoils ansökan
AB Djurgårdsbergs ansökan

DLVs synpunkter till Miljödomstolen på de sökandes överklagande, maj 2012
OKQ8s överklagande av Länsstyrelsens beslut
Stockholms Hamn AB:s överklagande


DLVs överklagande av Länsstyrelsens beslut om tillstånd till OKQ8
Felaktigheter i Preems ansökan dec 1998

DLVs överklagande av Länsstyrelsens beslut i maj 2012 om tillstånd till miljöfarlig verksamhet
Preems tillstånd
Statoils tillstånd
AB Djurgårdsbergs tillstånd

Bilagor
Buncefieldrapporten
Slutrapport Loudden
Etanolmotionsbilaga


Bilder från Buncefield
Buncefield1 Buncefield2
Buncefield1 Buncefield2
Buncefield1 Buncefield2