PRESSMEDDELANDE, 22/11 kl 17.15

TV-ekens krona expertgranskad idag– akut risk finns inte

Tv-eken som dömts ut av Björn Embrén på Trafikkontoret fortsätter att undersökas av landets mest välrennomerade arborister. Resultaten analyseras i en stor internationell krets träd- och svampkunniga.I söndags kunde Jon Hartill, erkänd som en av de främsta i arboristyrket, konstatera att stammen inte var så rutten att trädet behövde fällas. Idag har Daniel Daggfeldt och Jörg Roepcke från Trädmästarna fortsatt att kartlägga trädets rötskador i stammen med tomograf- och resistografmätningar. De är båda överens om att eken inte utgör någon omedelbar akut risk för omgivningen.

Daggfeldt kommer att samordna sin analys med Hartill och med andra trädexperter som imorgon undersöker eken och dess markmiljö.

- Kommunen borde rimligen välkomna denna kompletterande information som kan leda till att mer underbyggda beslut fattas. Självklart bör detta vägas mot kommunens rapporter inklusive Erik Solfjelds rapport som skulle läggas fram idag. Förhoppningsvis kan det samlade underlaget leda till ett bättre beslut som även Rädda Eken-gruppen kan acceptera, säger Daniel Daggfeldt.

- Om nu kommunen via Ulla Hamilton (M) och Björn Embrén framhärdar i att fälla trädet utan att reflektera över nya fakta eller att hålla löften om att norska rapporten ska offentliggöras, då blir detta en historia som kommer att omtalas i flera decennier. Vad säger Trafikkontoret nu om de slutsatser vi hittills framfört om att situationen inte är akut? frågar Cilla Lundström.

- Vill inte alla parter inklusive media ha reda på hur läget är med ekens hälsa? Kanske kan man enas om att ingen omedelbar fara föreligger och trafikrestriktionerna lättas upp innan man tar ytterligare steg. Platsen kan bli en vacker mötesplats för samtal och information om inte bara ett märkligt träds historia utan också vad det betyder för stadens medborgare. Med karisma som ett Vasaskepp, säger Henrik Waldenström i Rädda Eken-gruppen.
För mer information:
Henrik Waldenström, www.tv-eken.se, samordnar informationsarbetet tel 070-5367314
Per Schönning, www.tv-eken.se, samordnar aktvistinsatserna
Cilla Lundström, info@tradvardskolan.se, samordnar arboristinsatserna tel 070-713 76 50
Jon Hartill, trädexpert som genomlyst stammen, 0706-952934
Daniel Daggfeldt, Trädmästarna, har lett arboristernas kron- och rotundersökning idag. Tel 070-99 68 774
Se även : Tv4nyheterna intervju med Jon Hartill 21 nov 2011, http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_stockholm?title=tv4nyheterna_stockholm_19_14&videoid=2099528
http://www.dn.se/sthlm/ingen-risk-att-tv-eken-faller