Kalendarium

September 2013


Onsdag 25 september


kl. 17-20
Folkkulturcentrum
Artmisgatan 19
Hjorthagen
Möte om utformning av området mellan Gasklockorna och Abessinien

Torsdag 26 september


kl. 18-20
Östermalmsskolan
Banergatan
Östermalms stadedelsnämnd
Stadsdelsförvaltningen är den viktigaste remissinstansen för Spårväg City. På torsdag handlar frågestunden just om Spårväg City. Förvaltningen framför kritik i sitt förslag till remissvar på Järnvägsplanen men den räcker inte om spridnings-ekarna i Göta Livgardes park ska kunna vara kvar eftersom 10 meters bredd av berget sprängs bort längs Oxenstiernsgatan. Nämnden måste säga ifrån på skarpen om Trafikkontoret och SL ska ta någon hänsyn. I järnvägsplanen föreslås istället en lindallé längs Garnisonen men det är mycket viktigare att träden bevaras i Göta Livgardes park! Stadsdelsförvaltningen skriver också att man bör pröva att plantera en ny ek i mitten av Oxenstiernsgatan men nämnden måste ta det till sig i sitt remissvar till Kommunstyrelsen Trafik- och arbetsmarknadsroteln dnr 314-1208/2013. Synpunkter lämnas senast den 14 oktober till RII-remissvar@stockholm.se

30 september


Sista dagen för synpunkter
Gasklocka 3 och 4 (Hjorthagstornet) Se också http://www.calameo.com/books/00019176299991babb0d5
Antikvarisk förundersökning Gasverket
Lämnas till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Oktober 2013


2 oktober


Sista dagen för synpunkter
Skydd av träd inom Nationalstadsparken Diplomatstaden 2013-03480, Gärdesbebyggelsen 2013-03476 och Ekhagen 2013-03478. Lämnas till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

18 oktober


Sista dagen för synpunkter
Bergrum under Hjorthagsparken för sopsugsterminal S-Dp 2013-05272 och S TDp 2013-10895. Lämnas till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Gamla kalendariehändelser hittar du här

Stadsbyggnadskontorets planärenden på karta ger möjlighet att zooma in och hitta ärenden i områden som intresserar dig.