Värtaverket

Årsstatistik för 1990-2014 över Värtaverkets produktion och utsläpp Kolkraftvärmeverket i Värtan har hitintills bidragit med 13,2 miljoner ton CO2-ekvivalenter
Kolverket i Värtan 1990-2014
Värtaverkets produktion och utsläpp 1990-2014