Värtahamnen

Läs överklagandet rörande tillstånd till hamn- och vattenverksamhet i Värtahamnen-Frihamnen i Stockholms kommun
Läs överklagandet av Miljödomstolens dom rörande tillstånd till hamnverksamhet m.m. i Värtahamnen-Frihamnen
Läs om avslaget av DLVs överklagande av antagandet av detaljplan och MKB för Värtapiren 2010-01-22
Läs DLVs överklagande av detaljplan för Värtapiren 2009-11-17
Läs hamnutredningen "Att Hamna Rätt"
Läs DLVs synpunkter på utredningen.
Läs DLVs skrivelse till Miljödomstolen om tillstånd till utbyggnad av Värtapiren.
Läs DLVs synpunkter till Stadsbyggnadskontoret på utbyggnad av Värtapiren/Casablancapiren.
Läs DLVs skrivelse till Miljödomstolen om Stockholms Hamns underlåtenhet att besvara DLVs synpunkter.