Norra Länken - buller och avgaser i Hjorthagen

Regeringen Persson deklarerade hösten 2005 att Sverige skall bli oljeoberoende till år 2020 och tillsatte en oljekommision som kom med en rapport till sommaren 2006.
I april 2006  föregrep regeringen rapporten och beslöt att bygga Norra Länken.

Norra Länken kan vara klar omkring 2015, åtta år efter byggstart, och har en beräknad teknisk livslängd på hundra år.

Inga överväganden om den framtida energisituationen och framtida behov av motortrafikleder har heller gjorts inom Vägverket, projektet bygger på gamla trender, före Kyotoprotkoll och varningar för dramatiska oljeprishöjningar.

I diagrammet t.h. visas ASPOs uppskattning av jordens oljeproduktionen där också byggtid och första tredjedelen av drifttiden för projektet lagts in. 

Norra länken

Drifttid under ständigt sviktande oljeproduktion
Mest diskussion har det varit om ledens sträckning vid Roslagstull. Men det finns flera tunnelmynningar, en är i Hjorthagen där leden går i dagen, det blir nämligen för dyrt att däcka över den den hela vägen.

Norra länken beräknas få 80 000 fordon per dygn vars avgaser utmed flera kilometer kommer att sugas ut av fläktar och skickas upp i ett avgastorn i höjd med Hjorthagen. Tornet, som ömsom kallas frånluftstorn, ömsom avluftstorn, byggs vid Ryttarstadion, se den bruna punkten på kartan. Läs Claes Tryggers yttrande om tornet (pdf-fil).

Norra länken

(på bilden visas tidigare utformningen av trafikplatsen)

Avgastorn vid Ryttarstadion

Ingen rening av luften kommer att ske, det hänvisas till att varje bil har rening. Vägverket försäkrar dock att gällande miljökvalitetsnormer skall klaras.

På senare år har de allvarliga effekterna av trafikens utsläpp av partiklar uppmärksammats. En stor bov i det sammanhanget är dubbdäcken. Det politiska motståndet mot att ta bort dubbdäcken är dock stort, det anses rädda liv i trafiken. I den medicinska debatten sägs att det kostar liv.

Om tankarna bakom planen fungerar kommer ca 20 000 bilar per dygn att föras från Björnnäsvägen till Norra Länken.  Vidare räknar men med en minskning av biltrafiken på Valhallavägen. Det kan låta som en vinst för miljön men samtidigt förväntar sig planerarna att den totala trafikvolymen skall öka och att krav kommer att ställas på att man skall börja bygga Österleden.
Man ökar således problemen och flyttar dem till bland annat Hjorthagen. Med Norra Länken som granne blir tänkta bostäder på Ställverkstomten inte särskilt attraktiva med höga buller- och partikelhalter, se kartorna nedan.v men då gäller det dem som bor i närheten, se DNs eller SvDs artiklar om partiklar.  En bullerskärm kommer att byggas utmed Hjorthagsparken medan en tidigare, mer påkostad bågformad bullerskärm inte nämns i de senaste planerna. Miljökonsekvensbeskrivning för avgastornet finns här.
Om tankarna bakom planen fungerar kommer ca 20 000 bilar per dygn att föras från Björnnäsvägen till Norra Länken. Vidare räknar men med en minskning av biltrafiken på Valhallavägen. Det kan låta som en vinst för miljön men samtidigt förväntar sig planerarna att den totala trafikvolymen skall öka och att krav kommer att ställas på att man skall börja bygga Österleden. Man ökar således problemen och flyttar dem till bland annat Hjorthagen. Med Norra Länken som granne blir tänkta bostäder på Ställverkstomten inte särskilt attraktiva med höga buller- och partikelhalter, se kartorna nedan.
Om tankarna bakom planen fungerar kommer ca 20 000 bilar per dygn att föras från Björnnäsvägen till Norra Länken.  MKB_torn_partiklar
Lanforsvägen får 39-50 µg partiklar per mluft.
Buller-Abbis
Flera huskroppar får buller upp till 60 dbA
(gula zonen).
Men då planerna inte alls beaktar framtida drivmedelspriser behöver det inte alls bli som planerarna tror.

Byggandet av Norra Länken kan också komma att påverka grundvattennivån i Nationalstadparken.

Vägverkets syn på projektet kan du hitta här.
Kartorna ovan är hämtade u SBKs Miljökonsekvensbeskrivningar.