EU-domstolen ger svenska miljöorganisationer rätt att överklaga.

 

På Förbundet för Ekoparkens årsmöte 20 februari 2010 tilldelades Per Schönning ett

hedersdiplom för att ha drivit frågan om miljöorganisationers talerätt till EU-domstolen och där

vunnit ett mål som ger lokala miljöorganisationer talerätt. Det har stor betydelse för Kungliga

Nationalstadsparken – Ekoparken.

 

För att en miljöorganisation skall få talerätt och tillåtelse att säga sin mening och överklaga beslut

från myndigheter och domstolar finns det krav, som definieras i miljöbalkens 16 kap. 13§, som

organisationen ska uppfylla. Detta har inneburit att endast två organisationer i Sverige haft

talerätt.

 

Efter ett beslut i EU-domstolen i oktober 2009 där det fastslogs att detta strider fullständigt mot

andan och meningen i EU-direktivet på området har nu fler miljöorganisationer fått talerätt.

Meningen, enligt EU-direktivet, är att medborgarna ska kunna överklaga beslut som berör deras

livsmiljö.

 

Per Schönning är ordförande i en av förbundets medlemsorganisationer, Djurgården-Lilla Värtans

Miljöskyddsförening (DLV), som av svenska domstolar förvägrats talerätt i frågor rörande

Hjorthagen-Gasverksområdet i Stockholm. Tack vare Per Schönnings engagemang har de och

flera andra miljöorganisationer fått sin rätt till talan.

 

Hedersdiplomet är en kopia av Johan Fredrik Martins gravyr av Bellevue sett från Roslagstull

och det är första gången förbundet delar ut ett hedersdiplom i sin 18-åriga historia.