Remiss- och samrådssvar

Här har vi samlat olika remiss- och samrådssvar m.m. i ärenden som inte passar på mer specifika sidor.


2008

DLVs synpunkter del 1 på MKB för Hjorthagen-Gasverkstomten (västra delen)

DLVs synpunkter del 2 på MKB för Hjorthagen-Gasverkstomten (västra delen)

Några andra föreningars synpunkter på MKB för Hjorthagen-Gasverkstomten (västra delen)

Mellan-lager och krossning av bergmassor m m på Gasverkstomten

2006

DLVs remissvar om fördjupad översiktsplan för Nationalstadsparken (600kB)

Gamla Skogsinstitutet blir ambassad

Tillbyggnad för Idrottshögskolan

Svea Fanfar