Förbifart Stockholm

DLV:s överklagande av Mark-och Miljödomstolens oförmåga att beakta övergripande miljömål vid dom om detaljplaner för Förbifart Stockholm

DLV:s talan i Mark- och Miljödomstolen angående Förbifartens detaljplaner

DLV:s bemötande av Stadsjuristen

DLV:s överklagande av Länsstrelsens beslut att avslå överklaganden om detaljplan för del av Förbifart Stockholm

DLV:s överklagande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för Förbifart Stockholm

DLV:s överklagande av arbetsplan för Förbifart Stockholm

DLV:s överklagande av Stockholm kommunalfullmäktiges antagande av arbetsplan för Förbifart Stockholm

DLV:s synpunkter 2011 på detaljplaner för Förbifart Stockholm

DLV:s överklagande av detaljplanen för Förbifart Stockholm

DLV:s synpunkter på plansamråd/detaljplaner för Förbifart Stocklholm

DLV:s synpunkter på hydrogeologiska beräkningar för Förbifart Stockholm

DLV:s synpunkter på Översiktsplanen m.a.p. Förbifart Stockholm

DLV:s remissvar till Vägverket om Förbifart Stockholm