Flytande naturgas - LNG

 

Från mitten av 1800-talet fram till 1971 tillverkades stadsgasen i Stockholm av kol. Därefter har den tillverkats av lättbensin i ett spaltgasverk. Nu ansöker Fortum om att lägga ner den tillverkningen och importera flytande naturgas (Liquefied Natural Gas, LNG).

Naturgasen har andra egenskaper än den nuvarande stadsgasen och kommer att kräva utbyte av äldre spisar. Stadsgasnätet läcker ca 11% av den producerade gasen. Man kan fråga sig om det redan ur ekonomisk synvinkel är dags att lägga ner gasrörelsen.

Det allvarligaste med LNG är dock säkerhetsfrågorna. Medan gasen hittills har tillverkats i takt med förbrukningen måste nu gas för månaders förbrukning lagras, vilket representerar energimängder motsvarande åtskilliga Hiroshimabomber i sprängkraft.

LNG kommer med speciella fartyg som är idealiska mål för sabotageattacker, något man idag måste ta med i beräkningen.

Läs DLVs synpunkter på Fortums ansökan om tillstånd att uppföra och driva en anläggning för flytande fossilgas (LNG) i Värtahamnen.(bilden visar ett större LNG-fartyg)

Tim Rileys websida om faror med LNG

Läs Sandiarapporten (167 sidor !): http://fossil.energy.gov/programs/oilgas/storage/lng/sandia_lng_1204.pdf

Bilder från LNG-katastrofen i Ghislenghien 2004-07-30

Läs Claes Tryggers insändare i DN

Läs Fortums svar i DN

Läs Claes Tryggers replik

 


© Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening. Sidan uppdaterad 2005-11-02