Heidelberg Materials (tidigare Cementa) avser att flytta till Energikajen nära Lidingöbron


Foto från samrådsunderlaget


Heidelberg Materials (tidigare Cementa) avser att flytta sin cementdepå- och hamnverksamhet samt bygga en ny kaj inom Energihamnen i Stockholm nära Lidingöbron.

Verksamheten har sen slutet av 1940-talet legat i Liljeholmen som nu skall utvecklas till en ny stadsdel Lövholmen.
Där planeras omkring 1800 bostäder och lokaler för service, kontor, kultur och förskolor.

Inbjudan till samrådet nås här (öppnas i ny flik).
Närmare detaljer inklusive störningar för boende nära Energihamnen ges i samrådsunderlaget som finns att ladda ner på samma sida.

Ladda ner samrådsunderlaget och läs gärna på inför samrådet den 13 maj kl. 18-20 på Hjorthagens kulturhus, Artemisgatan 19 i Stockholm.
Samrådsmötet kommer ske i form av öppet hus och inleds kl. 18 med en presentation av projektet.

Samrådsynpunkter ska vara inlämnade senast den 31 maj 2024.
De kan lämnas i postlåda vid samrådsmötet, skriftligen via e-post eller med vanligt brev till
Structor Miljöbyrån
Att: Elna Topac
Solnavägen 4
113 65 Stockholm
Märk brev och kuvert respektive e-post med ”Samråd Energihamnen”.


Foto från samrådsunderlaget