Strandskyddsfrågan vid Kolkajen

Sbn vilseleddes om strandskyddet i redovisning efter samråd från sbk i beslut om Kolkajens detaljplan.
Granskning sker nu först efter att exploateringsåtgärder, som markanvisningar med byggares förslag är gjorda.
Stockholms stad har anmält utformningen med bygge av privatägd ö ute i Lilla Värtan i
Nationalstadsparkens gräns till Sveriges arkitekters planpris 2017. Inget nämns om lekområdet för fisk.
När Stockholm anmäldes till EUs kulturhuvudstad 1998 utan att upplysa om pågående ärende i EU-domstolen
med DLV om talerätt i miljöfrågor ändrade EU därefter reglerna för kulturhuvudstadsvalen så
att ansökande städer måste upplysa sådant.