Förändrad miljözon för fordonstrafiken

Utsläppen från fordonstrafiken alltifrån avgaser, bromsar, däckens vägslitage till buller bidrar till en ofta ohälsosam miljö. Förändrad miljözon för fordonstrafiken i Stockholms innerstad planeras införas, ej bara för tung trafik.

Resultat från IVL:s mätning av utsläpp från trafiken i Göteborg visar att det är befogat med restriktioner för äldre dieseldrivna fordon. Utifrån ut­släppskrav borde äldre fordon förbjudas i Stockholms innerstad med lägre standard än Euro 4, som sedan gradvis skärps.

Bensindrivna personbilars utsläpp ger ej samma motiv att förbjuda fordon men utsläppskrav på Euro 4 kan först införas. Inte ens högsta Eurokrav räcker för att kunna bygga bostäder vid västra Valhallavägen då boven är den tunga trafiken.