Ny cementdepå för hela Stockholmsregionen

Området längs Lilla Värtan mellan Ropsten och Värtapiren beslöt Stockholms exploaterings­nämnd att i norr, intill en ny trafikplats för Österleden, markanvisa åt Cementa ägt av tyska Heidelberg Cement för byggande av ny cementdepå för hela Stockholmsregionen.

Till depån körs med stora fartyg från fabriken på Gotland och fyller på ett antal silos. Från dessa hämtas sedan cement med lastbil för vidare transport till flera betongfabriker runt om i Stockholms­området.

Cementa skulle med järnväg distribuera cement till sina cementdepåer runt om i hela landet. Bostadsbebyggelse i närområdet skulle kunna medföra restriktioner på Cementas verksamhet p g a buller vid lastning och lossning samt fordonsrörelser från 100-200 lastbilar /dag. Cementa har en fullt fungerande detaljplanelagd cementdepå i Lövholmen vid E4 idag. Mark säljs för 3500 kr/m2. Ny pir med silohöjd +100m. Risk fartygskrock med Lidingöbron! Cementa har önskemål om järnvägsanslutning till Värtans bangård. Stadens utbyggnadsplaner för bl a Södra Värtan är beroende av möjligheten att genomföra en omlokalisering av Värtans östra till västra bangård. Cementas behov av järnvägstrafik får ej ha negativ inverkan på det.

DLV har talat med Cementa, som anser Lövholmens lokalisering bra och ej behöver flyttas.