Fortums "mindre ändringar" i utbyggnadsplanerna för nya kraftvärmeverket
hotar hundraåriga ekar och spridningsvägar i Nationalstadparken

Ek vid Värtaverket 20100529 grönskar. Ek vid Värtaverket 20110526 grönskar.
Ek vid Fortum maj 2010 Samma ek maj 2011

Redan de ursprungliga planerna för nya kraftvärmeverket innebar att ekarna på Värtavekets område var starkt hotade och för all framtid måste konstbevattnas. Men Fortum nöjer sig inte med lillfingret, nu vill dom ha hela handen och vill flytta de hundraåriga ekarna för att få plats med en modifierad byggnad. Det presenteras som "en mindre ändring". Miljö- och hälsoskyddsnämnden tog beslut redan den 12 april och DLV överklagade den 19 maj när beslutet blivit offentligt.
Efter påstötning om hur ärendet hanterades hos länsstyrelsen blev beslutet utlyst i lokaltidningen Mitt i Östermalm den 14 juni:
Vartaverket_ny_ panna_MHN

Det var på samma diskreta sätt de kungjorde anmälan från Fortum Värme att ändra pannbyggnaden i byggandet av världens största biobränsleeldade kraftvärmeverk i Hjorthagen så att de tre jätteekarna måste tas bort. Fortum har grävt runt den mittersta och den har nu dött. Fortum har envist hävdat att ekarna har ytliga rötter och då är det ju inte märkligt om man gräver i ytan att eken också dör.

Dessa ekar är 100-tals år gamla och Fortum har tidigare hävdat att de ska skyddas på plats. Nu vill Fortum varken ha någon spridningsväg för Nationalstadsparken eller jätteekarna kvar.

Stockholm har redan i förslaget till ny översiktsplan tagit bort spridningsvägen och dessutom utvidgat Fortums industrimark till att innefatta näraliggande kv Elekticiteten, som ju enligt tidigare överenskommelse Fortum skulle lämna till bostads- och kontorsbebyggelse.

Beslutet går att överklaga senast 4 juli

DLVs överklagande kan du läsa här