Här kan du läsa några olika föreningars synpunkter på miljökonsekvensbekrivningen
för Norra Djurgårdsstaden (Storängskroken och Gasverkstomten västra delen)

Skönhetsrådets synpunkter

Djurgårdens Hembygdsförening synpunkter

Förbundet för Ekoparkens synpunkter

Södermalmsparkernas Vänners synpunkter