Stockholms Stads pågående planarbeten finns på en karta som kan nås här

Om du inte använt tjänsten tidigare finns en kort bruksanvisning under kartan nedan.

1 Panorera tills ditt intresseområde syns mitt på kartan
2 Zooma efter behov
3 Vänsterklicka på ikonen "förstoringsglas med bokstaven i"
När du nu rör musmarkören över kartan har den blivit till ett rosa stift
som du vänsterklickar fast på det område du vill titta närmare på
Området zoomas in automatiskt och du får samtidigt upp en liten vit ruta med information
i denna ruta kan du vänsterklicka på "läs mer" och då kommer du till rätt planförslag.
för att läsa handlingar klickar du på länken "se alla handlingar" (högerspalt, näst längs ner)