Nationalstadsparken

Nationalstadsparken är skyddat enligt särskilda bestämmelser i miljöbalken. Ny bebyggelse och nya anläggningar får bara komma till stånd om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö. Det hindrar inte att parken ständigt utsätts för intrång, se vidare www.nationalstadsparken.se varifrÃ¥n kartan nedan är hämtadDLV hävdar med stöd av förarbetena kring Nationalstadsparken och tidiga kartor att gränsen avsetts gå söder om Husarviken.

Länkar till andra sidor om Nationalstadsparken:

Förbundet för Ekoparken
Haga-Brunnsvikens vänners hemsida
Kommittén för Gustavianska Parken
Länsstyrelsens sida om nationalstadsparken
Länsstyrelsen


© Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening. Sidan uppdaterad 2005-09-14