Hellre en orkan än gfk:s  tjänstemän -
stor massaker på skyddsvärd skog

 

"Land skall med lag byggas." Så står det i Uplandslagen från 1296, och samma ord gjorde Karl XV till sitt valspråk. Nu är det andra tider. För dagens makthavare gäller i stället att makt ger rätt och störst går

först. Ett rykande färskt exempel ser vi i Stockholms hantering av lagen om Nationalstadsparken (MB 4:7):

 

Båda de stora partierna i stadshuset ser bevarandet av grönområden som ett hinder för stadens utveckling. Mark har, enligt(s) och (m), en och endast en uppgift: att tjäna som underlag för bebyggelse. I åratal har därför politikerna, med olika manipulationer, försökt rita om gränsen till Nationalstadsparken. Stadens förvaltningar agerar utanför lagens råmärken, men statens företrädare, d.v.s. Länsstyrelsen och Kungliga Djurgårdens Förvaltning, lyfter inte ett finger till dess försvar.

 

I detta klimat av laglöshet ägnar sig just nu gatu- och fastighetskontoret åt att - trots upprepade löften om motsatsen och under pågående remissperiod - skövla en omstridd del av Parken. Ett tiotusentals kvadratmeter stort område vid Husarvikens södra strand kalhuggs i rasande fart, hundratals eller kanske tusentals uppvuxna träd förvandlas omedelbart till flis. Området, vilket är en viktig spridningsväg för djur och växter, är under utredning för bl.a. naturreservat. Detta grova miljöbrott motiveras med ett tillstånd från en underordnad tjänsteman på - av alla ställen! - miljöförvaltningen. Miljöborgarrådets eventuella inblandning får den kommande polisutredningen ge besked om.

 

Marken i det vandaliserade området är sannolikt bland de giftigaste i landet, full av cancerframkallande tjärämnen (s.k. PAH). En fullständig sanering skulle enligt uppgift kosta mellan två och fem miljarder kronor

och är därför inte att tänka på. I stället planeras en synnerligen ofullständig rening för ungefär 500 miljoner. Efter detta skall här uppföras Stockholms dyraste bostäder, långt dyrare än lägenheterna i Hammarby Sjöstad - och som vanligt subventionerade av skattebetalarna.

 

Att Annika Billström är desperat är inte underligt. Mer än halva mandatperioden har gått och det förhastade vallöftet om 20.000 nya bostäder kommer inte att uppfyllas. Här hjälper det inte långt med den bisarra  ombyggnaden av Skatteskrapan eller Gluggutredningens dammsugning av parker och skolgårdar för att hitta byggbar mark. Desperation kan dock inte ursäkta detpågående övergreppet. Nu måste Länsstyrelsen och

åklagarmyndigheten omedelbart sätta ner foten!

 

Claes Trygger

Tekn Dr, v ordf i Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening