Naturgasanläggningen ska vara säker

 

SVAR PÅ CLAES TRYGGERS insändare 22/2.

 

Fortum välkomnar en debatt om planerna på att utveckla energiförsörjningen i Stockholm genom en lokal satsning på naturgas. Var ambition är att erbjuda enklare, säkrare och renare energi till Stockholms invånare, vilket genomsyrar detta projekt.

 

Fortum har i dagarna ansökt om att få ersätta det existerande stadsgasverket med en betydligt mindre anläggning för naturgas på kajen i Energihamnen. Naturgasen har betydligt bättre miljödata än stadsgasen och öppnar för ökad användning av biogas, som kan distribueras i samma gasnät efter den planerade upprustningen. Detta gasnät kan dessutom utnyttjas för distribution av naturgas och biogas som fordonsbränsle. Fördelarna med projektet är betydande, både för den lokala miljön och det globala klimatet. I och med den nya anläggningen skulle miljöpåverkan minska med motsvarande 30 000 ton koldioxid per år.

 

Ytterst noggranna analyser och beräkningar har gjorts för moderniseringen av gasförsörjningen i Stockholm – inte minst med inriktning på säkerheten. Den nya anläggningen får inte medföra någon ökad risk. Anläggningen genomgår en sträng tillståndsprövning enligt tre lagstiftningsområden som rör miljö och säkerhet.

 

BERTIL JOHANSSON

Chef för affärsområde Gas, Fortum