Insändare införd i DN 2005-01-22

Gaslager i Värtan utsätter kringboende för livsfara

 

JORDENS OLJERESERVER är på upphällningen. Produktionsmaximum närmar sig snabbt; enligt vissa bedömare har det redan passerats. Samtidigt växer konsumtionen i rasande fart, främst till följd av Kinas utveckling.

 

Energibolagen är givetvis väl medvetna om situationen. Därför satsar man hårt på en ny energibärare, nämligen fossilgas. Denna bedöms räcka i 150-200 år och ses därför av politiker och energibolag som i praktiken outtömlig.

 

Gasen har fördelar jämfört med oljan: energitätheten är högre och den är så gott som svavelfri. Dessvärre har den samtidigt samma nackdel som andra fossila bränslen: koldioxidutsläppen leder till en ökande växthuseffekt. Dessutom kommer storskalig introduktion av fossilgas troligen att hämma utvecklingen av alternativa energikällor

I Stockholm vill Fortum utnyttja det befintliga stadsgasnätet (vilket läcker som ett såll) för att låsa fast staden i ett fossilgasberoende. På längre sikt avser man att bygga en gasledning för rysk gas, men inledningsvis vill man, med båt eller bil föra flytande gas till Hjorthagen. För att få med politikerna på vagnen avstår Fortum - för 500 miljoner kronor! - från den förorenade Gasverkstomten, vilken då kan bebyggas med bostäder.

 

DET PLANERADE GASLAGRET får samma energiinnehåll som 170 fulltankade Boeing 767. Vad TVÅ sådana flygplan kan åstadkomma framgick vid attacken mot World Trade Center den 11 september 2001. Man kan också uttrycka det så här: lagret motsvarar åtta ä nio Hiroshimabomber. Gasen kan inte explodera på samma sätt som en atombomb, men den kan, vid en olycka eller terroristattack, brinna mycket snabbt med en flera hundra meter hög låga. Omfattande brännskador blir i så fall följden. Enligt amerikansk expertis, bland annat den amerikanska energimyndigheten, sträcker sig riskområdet nära tre kilometer från olycksplatsen. För Stockholm betyder detta att bland annat Radiohuset, Karlaplan och Stadion ligger i riskzonen.

 

Planerna ger Annika Billström möjlighet att bygga några hundra lägenheter vid Husarviken - Stockhalms ojämförligt dyraste bostäder. Fortum erhåller, i stort sett utan motprestation, en halv miljard av skattebetalarnas pengar. Eventuella terrorister kan jubla åt en oöverträffad present. Alla blir nöjda - alla utom möjligen medborgarna. Dessa blir som vanligt sittande med svartepetter.

 

De boende i Hjorthagen och på Gärdet tvingas inte bara betala, de riskerar dessutom livhanken.

 

CLAES TRYGGER

Stockholm